Planmodule

Planmodule

Arbeidsplanning wordt steeds belangrijker binnen bedrijven. Bedrijven willen effectief kunnen schakelen met de inzet van materiaal en werknemers. Werving van personeel en uitzendkrachten wordt helaas elk jaar lastiger. Daarmee neemt de onzekerheid over voldoende personeel toe en wordt het maken van een goede planning moeilijker.

Net als voor de urenregistratie ligt de basis van de planning in de bedrijfshandelingen. Elk bedrijf kan zijn eigen handelingen in HortiTime kwijt, welke eenvoudig naar het planbord toe worden gesleept. De volgende stap is al snel het verdelen van personeel. HortiTime toont de lijst van gebruikers welke daadwerkelijk aanwezig zijn op die dag. Vaste medewerkers zijn wel of niet zichtbaar op basis van contracten en verlof. Oproepkrachten kunnen beschikbaarheid opgeven en zodanig ingepland worden. Zo hoeft niet meer worden teruggezocht in appjes of e-mails wie wanneer aanwezig is.

Vooral het plannen van langdurige handelingen, bijvoorbeeld aanplanten, oppotten of binnen- en buitenrijden, is erg belangrijk. Dusdanig is het makkelijk gemaakt om plankaarten te herhalen. Herhalen kan per dag, week, maand of jaar gebeuren. Het systeem kijkt bij herhalen naar de beschikbaarheid van het personeel en neemt alleen medewerkers mee op dagen dat zij werkelijk beschikbaar zijn. Zo kan snel en eenvoudig grote handelingen worden uitgeplant over meerdere dagen en vooraf inzien of genoeg mankracht dan beschikbaar is voor het uit te voeren werk. Mocht de planning niet uitkomen door weer, spoedorders of andere zaken kan een plankaart of hele reeks eenvoudig verschoven worden.

Medewerkers kunnen de planning zelf inzien op hun mobiele telefoon of de actuele dagplanning op een scherm in de kantine. Ook helpt het inplannen van het personeel bij het registreren van de uren, aangezien dezelfde informatie vooraf al staat ingevuld. Hierdoor hoeft het personeel alleen nog de gewerkte uren per handeling aan te geven en is de kans op fouten verder verminderd. Dit kan vooral behulpzaam zijn bij het meeregistreren van gebruikte middelen en materiaal.

Planmodule