Nieuws

HortiTime in vakblad De Boomkwekerij

Regelmatig komt HortiTime in het nieuws. Zo ook in 2022 in het Vakblad De Boomkwekerij waarin Joost Kolkhuis Tanke de laatste ontwikkelingen toelicht. Lees het hier.

Inzicht in de arbeidskosten per handeling en periode

Urenregistratie speciaal voor boomkwekerij creëert rust bij management en op de werkvloer Hortitime is registratiesoftware voor de boomkwekerij, ontwikkeld door Plantenkwekerij Joost Sterke en software-engineer Joost Kolkhuis Tanke. Met deze software worden de uren geregistreerd, waardoor inzichtelijk wordt welke werkzaamheden er per plant op een perceel zijn verricht. Dit vakblad spreekt twee boomkwekers die met deze managementtool […]

Eenvoudiger investeren, opschalen en personeelsmanagement realiseren

Managementtool voor vollegrondsboomkwekerijen tilt bedrijfsvoering naar een hoger niveau. Hoe kan HortiTime gebruikt worden bij het maken van investeringen in het bedrijf? Joost Sterke en Jean-Pierre van der Peijl gaan hierop in en nog meer wordt vertelt in dit artikel van Boom in Business. Lees het artikel in Boom in Business geschreven door Karlijn Raats […]

HortiTime vergemakkelijkt urenregistratie

In de Nieuwe Oogst is een artikel verschenen welke ingaat op ons Digitale Urenprogramma. HortiTime is een digitaal urenprogramma voor bedrijven in de agrarische sector. In het systeem worden gewerkte uren geboekt, verlofuren ingezien. Ook legt het programma vast waar op de kwekerij aan welke taken de uren worden besteed. Joost Sterke in Haaren ontwikkelde […]